Regjeringens klimaplan:

Skyter ned regjeringens bilkrav

Fra 2022 får kommuner og fylkeskommuner over hele landet bare lov til å kjøpe inn utslippsfrie hydrogen- og elbiler. Senterpartiet kaller forslaget er «et nytt skrivebordsforslag» fra Oslo.

Marit Arnstad (Sp)  Foto: jens petter søraa

– Målet om kommunale nullutslippsbiler er riktig og viktig. Men regjeringen kan ikke bare lage slike krav uten å snakke med kommunene og sende med penger, sier Marit Arnstad.