Flere hundre byggesaker på kvikkleire i Trondheim de siste årene

Trondheim kommune har siden 2016 mottatt over 400 byggesøknader om utføring av ulike typer tiltak i kvikkleiresoner i kommunen.

En 280 meter lang fylling med 15 000 kubikkmeter småstein og pukk er anlagt ved Nidelvens bredd like nedenfor Samfundet. Hensikten er å stabilisere skråningen overfor slik at det kan komme et nybygg bak Samfundet.  Foto: Terje Svaan

Tiltakene omhandler alt fra mindre prosjekt som eksempelvis en støttemur til større boligprosjekt, forklarer avdelingsleder ved byggesakskontoret i Trondheim kommune Trine Lill Johansen.