Sa ja til et byggeprosjekt på kvikkleire, et annet fikk nei

I tirsdagens bygningsråd tok politikerne stilling til naboklager på to forskjellige byggeprosjekt på kvikkleire i Trondheim.

Frode Rønning bor i Prost Castbergs veg. Han og samtlige av de andre naboene er redde for kvikkleireskred dersom utbygger får tillatelse til å sette opp tre rekkehus.  Foto: Rune Petter Ness

– Jeg er skuffet, for dette er ikke tiden for å akselerere utbygging, sier nabo Frode Rønning.