Skal bygge vei i kvikkleireområde i Trøndelag:

- Vi skjønner at en del vil stille spørsmål

Etter skredulykken i Gjerdrum skal Trøndelag fylkeskommune nå holde informasjonsmøte. Sund-Bradden-prosjektet i Indre Fosen vil imidlertid bli gjennomført som planlagt - i nærheten av der Rissaraset gikk i 1978.

Den nye veien mellom Sund og Bradden skal bygges ut i et område der det er lommer med kvikkleire, det bekrefter Jo Bernt Brønstad, som er seksjonsleder for veiprosjekter i Trøndelag fylkeskommune.