Avventer utlysning av veiprosjekt i kvikkleireområde

Trøndelag fylkeskommune hadde egentlig tenkt å lyse ut et veiprosjekt i Indre Fosen denne uken. Nå vil de vente til de har holdt en orientering for kommunestyret.

Den nye veien mellom Sund og Bradden i Indre Fosen kommune skal bygges ut i et område der det er lommer med kvikkleire, og prosjektet skal gjennomføres i nærheten av der Rissaraset gikk i 1978.