Bygger på store mengder kvikkleire: – Alle aktører må være ekstra årvåkne

Byggeprosjektet Risvollan helse- og velferdssenter i Trondheim er på 18 500 kvadratmeter og ligger i et område med store kvikkleireforekomster.

Risvollan helse- og velferdssenter står på kvikkleiregrunn. Prosjektet er snart ferdig. Prosjektleder Heidi Vassli sier alle endringer i forutsetningene må avklares med geotekniker før utførelse når en bygger slik på kvikkleire.  Foto: Terje Svaan

Risvollan helse- og velferdssenter er et stort kompleks på en utfordrende kvikkleiretomt. Prosjektleder Heidi Vassli i Trondheim kommune forteller at det har vært en lang prosess for å avklare hvordan det kan bygges på tomta. Før byggingen ble satt ut på anbud måtte den kartlegges grundig.