Farekartene kan skremme deg mer enn nødvendig: – Ganske stort etterslep

Fagleder Mads Johnsen forteller at NVEs farekart over kvikkleiresoner kan gi inntrykk av at enkelte soner er farligere enn de er i virkeligheten.

Fagleder Mads Johnsen i NVE.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Skredkatastrofen i Gjerdrum har ført til økt bekymring rundt kvikkleire også i Trøndelag. Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og trønderske kommuner opplever stor pågang med spørsmål fra publikum.