NTNU har fått åtte nye sjefer i dag

NTNUs fakulteter og Vitenskapsmuseet har fått nye sjefer i dag. Åtte personer er tilsatt i sjefsjobbene.

Kappekledde sjefer: Dette er fra doktorpromosjonen i 2019. Fremst står dekanene med rektor Anne Borg i midten.  Foto: Richard Sagen

NTNU-styret har i dag tilsatt åtte nye sjefer og bestemt hvem som skal være stedfortredende rektor for Anne Borg.
Totalt skal universitetet tilsette åtte dekaner og en direktør for Vitenskapsmuseet. Men på Fakultet for arkitektur og design (AD) trakk to søkere seg tidligere i janaur. Derfor må denne stillingen lyses ut på nytt.