Fjærfeslakteri måtte stoppe slakting på dagen etter tilsyn

Mattilsynet fant at slakteprosessen ikke gikk riktig for seg.

Lasse Kjønstad, daglig leder i Ytterøykylling, sier at de satte flere ansatte i arbeid for å rette opp feilen. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning.)  Foto: LEIF ARNE HOLME

25. november var Mattilsynet på inspeksjon hos fjærfeslakteriet Ytterøykylling i Levanger. Resultatet ble at slakteriet måtte stoppe produksjonen sin med det samme.