- Barna har ikke fått tilbake lovpålagt undervisning

Kommunedirektøren i Trondheim orienterer i formannskapet tirsdag om at elevene ved Åsveien som fikk redusert spesialpedagogiske tilbud nå får det tilbudet de på papiret skal ha.  - Det stemmer ikke, sier foreldrene.

Foreldre ved Åsveien skole har klaget, og fått medhold, hos Statforvalteren i at reduksjonen i det pedagogiske tilbudet deres barn får ikke er i henhold til loven. Her fra venstre Trine Sumstad Wigtil, Stig Atle Myhre, Eirin Holberg, Ida Buhagen Syversen, Rune André Kjølaas, Tor-Eirik Solberg og Eduard Ortega.  Foto: Christine Schefte

Ni foreldre som klaget til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) på at deres barn fikk redusert sitt skoletilbud ved Åsveien skole og ressurssenter høsten 2020, fikk medhold. Statsforvalteren har fattet midlertidige realitetsvedtak om spesialundervisning for den enkelte elev.