Roger måtte i karantene etter vedlikehold på hytta i Sverige. Feil, mener departementet

Hytteeier Roger fulgte forskriftene, men politiet på Røros tolket det annerledes.

Roger Andresen var på denne hytta i Sverige i 17 timer og 20 minutter lørdag 16. januar. Det er overnatting, mente politiet.  

– Skal det være nødvendig at vi må ordne med advokat for at vi skal få fram det vi har rett på? spør hytteeieren.