Sjømann Kim fra Flatåsen deltok på digitalt møte med kronprinsen

- Mange er frustrerte over karantenekravene, og mannskapet om bord på båtene sliter med landnekt.

Det var bare noen av vanskene sjøfolk og skipsnæringa sliter med under pandemien, ifølge Kim Lekva Velve fra Flatåsen i Trondheim.