Disse vil bli instituttledere på NTNU

NTNU skal tilsette nye instituttledere. Søkerlistene er nå klare.

Anne-Karin Furunes, Aksel Tjora, Marianne Ryghaug, Magnus Steigedal, Lise Vikan Sandvik og Øyvind Eikrem er blant søkerne på instituttlederstillingene ved NTNU. 

I januar tilsatte styret i NTNU sju dekaner på fakultetene og direktør for Vitenskapsmuseet. Nå skal dekanene tilsette instituttledere på de ulike fakultetene.