Ap ut mot Frps krav om strøing: - Et tulleforslag som er umulig å gjennomføre

Frp foreslår at Trondheims gater skal være strødd «til enhver tid». - Ikke praktisk mulig, svarer Aps Jørn Arve Flått.

Jørn Arve Flått (Ap).   Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Hvor mye snø skal det legge seg i bygatene i Trondheim før brøytebilene sendes ut?

Det skal bystyret bestemme torsdag, etter en utfordring fra kommunedirektøren som vil spare penger på brøyting - ved å gå fra brøyting ved 5 centimeter til brøyting ved 10 centimeter snø.

Ingen partier ser ut til å ville gå med på rådmannens brøytekuttforslag. Noen vil derimot bruke mer penger på vintervedlikeholdet heller enn å la det være som i dag.

Frp, Høyre og Rødt har nemlig foreslått at alle bygater skal strøs før morgentrafikken starter, og følges opp utover dagen slik at «alle gater til enhver tid er farbare for alle deler av befolkningen».

Men forslaget får stryk fra Arbeiderpartiet:

- Dette er jo et tulleforslag, for det er ikke praktisk mulig å gjennomføre - uansett hvor mye penger vi bevilger til det. For det er jo ikke mulig å strø alle gatene i denne byen samtidig. Det går ikke an, så dette oppfatter jeg som et rent markeringsforslag, sier Jørn Arve Flått (Ap).

Flått leder næringskomiteen, der saken ble behandla i forkant av det kommende bystyremøtet.

Les også: Varsler kaosvinter: Innsparinger gir mindre brøyting og strøing

- Går ikke an å kjøpe seg ut av det

Kommunedirektøren i Trondheim foreslo også for vinteren 2018-2019 å spare inn på vintervedlikeholdet. Også den gang var overforbruk til bortkjøring av snø en del av begrunnelsen for at kommunen trengte å spare inn på vedlikeholdet.

Flått vil ikke gå med på kuttforslaget fra rådmannen, men han vil heller ikke sette noen ekstra krav om strøing.

- Vi må bare erkjenne at vi bor i et vinterland. Når det ramler mye snø, så tar det tid å rydde det unna. Og tilsvarende når det blir glatt, da er det ikke bare å knipse i fingrene og få strødd hele byen samtidig, sier han.

- Synes du det er godt nok strødd og brøyta slik det er i bygatene med det nivået som er nå?

- Vi bruker i alle fall bra med ressurser på det og vi har som mål å ha gode kjøreforhold og god framkommelighet i hele byen, sier Flått.

Han mener det alltid vil dukke opp eksempler på at det er for glatt eller for mye snø.

- Det er vi ikke fornøyd med. Men jeg tror ikke det går an å kjøpe seg ut av det, uten å bruke uforholdsmessig mye penger, sier Flått.

- Du vil ikke bruke mer penger på vinterdrifta enn det som gjøres i dag?

- I alle fall ikke slik de andre partiene foreslår nå, for det er ikke praktisk mulig, sier Flått, som ikke tror at Frp, Høyre og Rødt får gjennomslag for sitt strø-forslag i torsdagens møte.

Les også: Deler ut bøter for dårlig brøyting

Rødt svarer Flått: - Ap slår bare ut med armene

- Vi er ikke fornøyd med vintervedlikeholdet. Når Flått omtaler forslaget vårt som han gjør, må vi forstå det som at Ap ikke er bekymra for vinterdrifta, sier Arve Sletten, kommunepolitiker for Rødt.

Han er opptatt av å «sende et signal» til kommuneadministrasjonen om at det trengs hyppigere strøing når det er glatt.

- I motsetning til Ap har vi et forslag om å faktisk bedre vinterdrifta, mens Ap bare slår ut med armene og sier at det ikke er mulig. Vi må jo sende et signal om at vi vil ha gatene strødd når det er nødvendig. Det kan hende det ikke lar seg gjøre å ha det strødd til enhver tid, men vi må ha noen retningslinjer om strøing, sier Sletten.

Han mener Rødt har dekning for kravet om strøing i sitt alternative budsjett.

- Men du vet heller ikke hva forslaget du er med på vil koste?

- Vi kan ikke si det helt ned på kommaet, i og med at kommunedirektøren ikke har regna på det. Men det er underlig at Ap sier de ikke har råd, når de heller ikke har regna på det, sier Sletten.

På forsiden nå