Ringte i flere timer for å bestille koronavaksine - nå har kommunen en løsning for å hjelpe de eldre som skal vaksineres

Eldre ble bedt om å bruke digitale løsninger for å bestille vaksine. Det skaper frustrasjon både hos de eldre og pårørende.

Eldre over 85 år får nå tilbud om vaksine mot korona. Onsdag morgen var det ingen videre kø ved vaksinasjonskontoret i Statens Hus i Erling Skakkes gate i Trondheim.  Foto: Kim Nygård

Eldre over 85 år i Trondheim kommune kan nå bestille koronavaksine. De er oppfordret av Trondheim kommune om å få hjelp av pårørende for å bestille time digitalt- noe som krever Bank-ID eller Bank-ID på mobil. En annen mulighet er å ringe koronatelefonen.