Intens lobbykamp for Overvik:

Tobb-sjefen ba om Overvik-vedtak direkte fra Ottervik

Tobb-sjef Torbjørn Sotberg jobber nå på høygir på vegne av Overvik-prosjektet. Han har bedt ordføreren om å «fjerne usikkerheten som er skapt» etter at Ap vedtok å stoppe Overvik.

Tobb-sjef Torbjørn Sotberg jobber nå intensivt med å overbevise politikerne om at en stopping av Overvik er lovstridig og vil føre til erstatningssak. Han har bedt ordføreren gripe inn i saken.  Foto: Rune Petter Ness

- Overvik må ut av rekkefølgesaken og det må avklares i løpet av februar, sier Sotberg.