Går inn for ny bomavgift for elbilene: - Vi må fordele godene og byrdene

Denne uken vedtas det trolig å innføre bomavgift for nullutslippsbiler i Trondheim.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for å innføre bomavgift også for elbilistene.   Foto: Håvard Jensen

Hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune skal denne uken behandle om elbilene må betale mer når de kjører på veiene i regionen.