Mener alle planer på Overvik må stanses inntil videre

Gruppelederen i Trondheim Ap mener videre utbygging på Overvik må vente til det er avklart hvilken rekkefølge byens utbyggingsprosjekter får.

Gruppeleder i Trondheim Ap, Roar Aas, mener utbyggingen på Overvik må stanses inntil saken om utbyggingsrekkefølge blir avgjort. i april. På bildet holder Aas innlegg på møtet der Trondheim Ap vedtok at de ønsker å tilbakeføre Overvik til jordbruksareal.   Foto: Terje Svaan

Utbyggerne på Overvik har søkt om å få detaljregulering for store deler av området den siste tiden. De har sendt inn planer for opp mot 1500 boliger, et sentrumsområde og et nærmiljøanlegg, basert på områdeplanen på Overvik.