Eiendoms-nestor om Overvik:

- I høyeste grad et risikoprosjekt før detaljreguleringen er vedtatt

Trond Rønningen har 22 år på baken i trøndersk eiendomsutvikling. Han mener Overvik-prosjektet skiller seg ut på flere måter og mener det kan være høyrisiko å ta opp store lån før detaljplanene er vedtatt.

- De har dimensjonert for full utbygging hele veien og pådratt seg store kostnader uten å være 100% trygg på at det blir utbygging, sier Trond Rønningen om Overvik-utbyggingen.  Foto: Mariann Dybdahl

Rønningen var distriktssjef i Block Watne i perioden 2005-2014 og er nå prosjektleder i Aune Utvikling. Han har vært sentral i flere store byggeprosjekter i Trondheim og Trøndelag de siste 22 årene. Han var også med i byutviklingsgruppen i fire år.