Må enten kutte busstilbudet med 50 mill. eller øke klimautslipp: - Som å velge mellom pest eller kolera

Lederen i transportutvalget i Trøndelag fylkeskommune fortviler over den nye avgiften.

Innføring av veibruksavgiften gir Fylkeskommunen to valg: kutte rutetilbudet med 50. millioner kroner, eller å gå over til vanlig diesel på bussene igjen.  Foto: Morten Antonsen

Da regjeringen og Frp ble enige om statsbudsjettet i 2019, ble det innført en såkalt veibruksavgift. Regjeringens vedtak medfører dermed en avgift for hver liter biodiesel man har blandet inn i drivstoffet. Det gjør at fossilt diesel blir billigere enn biodiesel.