Flertall for å gi Overvik byggenekt fram til mai

De rødgrønne partiene stopper alle nye planer for Overvik fram til saken om utbyggingsrekkefølge er avgjort. Det skjer tidligst i mai.

Flertallspartiene er på linje før tirsdagens bygningsråd. Det blir flertall for midlertidig byggenekt på Overvik. Fra venstre: Marte Løvik, Ola Lund Renolen, Rita Ottervik, Mona Berger og Roar Aas under presentasjonen av den politiske plattformen etter valget i 2019.  Foto: Sara Høines

Utbyggerne på Overvik har de siste månedene sendt inn planer for opp mot 1500 boliger, hovedvei, et sentrumsområde og et nærmiljøanlegg. Samtidig er Overvik foreslått satt på vent av kommunedirektøren, og Aps representantskap har vedtatt at området reverseres til landbruksjord i saken om utbyggingsrekkefølge.