Vedtok å gå videre med skoleplaner:

Dette er de to planene for 1200 nye skoleelever på Lade

To splitter nye skoler, påbygg på gamle skoler, og så børstes muligens støvet av Ringve skole. Samlet pris: 1,3 milliarder.

I dette området på Lilleby og Lade vokser folketallet kraftig. Flere nye skoler og påbygg på gamle utredes nå. Tirsdag gikk politikerne inn for å utrede to spesifikke løsninger.   Foto: Morten Antonsen

Det er planen når den store befolkningsveksten rundt Lilleby skal møtes med skolekapasitet.