St. Olav vil hjelpe foreldre til å få friske barn

Foreldre som risikerer å få barn med alvorlig, arvelig sykdom, skal få hjelp i Norge til å få barn som ikke arver samme sykdom. Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital ønsker å etablere et nytt behandlingstilbud.

Siden juli har fertilitetsseksjonen ved St. Olav fått inn 27 søknader om behandling med preimplantasjonsdiagnostikk. Nå håper sykehuset at de kan få godkjent et behandlingstilbud slik at vordende foreldre slipper å dra utenlands, sier seksjonsoverlege Sigrun Kjøtrød.  Foto: Geir Otto Johansen, St.Olavs hospital

Da Stortinget i juni fjor endret bioteknologiloven, ble det for første gang åpnet for gentesting av befruktede egg i Norge.