Milliardjordet:

- Vedtaket er brudd på loven

Tobb-direktøren mener avvisningen av to detaljreguleringer på Overvik er brudd på plan- og bygningsloven.

Administrerende direktør Torbjørn Sotberg (t.h.) og viseadministrerene Torkil R. Iversen forteller at Tobb kan tape over 100 millioner om kommunen stanser videre utbygging på Overvik.  Foto: Rune Petter Ness

Politikerne bestemte tirsdag at et nytt byggefelt og hovedveien gjennom Overvik blir satt på vent, fram til saken om utbyggingsrekkefølge avgjøres i mai. Fram til da blir det bygge- og deleforbud på området.