Statens vegvesen vil utvide E6 på Sluppen i 2021

Fredag var en sak om finansiering av tiltak på Sluppen oppe til behandling i Miljøpakken.

SLUPPEN: Rampene til og fra Omkjøringsvegen på Sluppen er den eneste delen av E6 mellom Ranheim og Melhus som ikke har fire kjørefelt eller mer.  Foto: Morten Antonsen

Nylig ble reguleringsplanen for E6-utvidelsen på Sluppen vedtatt av trondheimspolitikerne.