Håper å kunne åpne nyveien denne uka

- Det blir satt på trafikk så raskt som overhodet mulig hvis vi får godkjenning, sier fylkeskommunen.

NY VEI: Prosjektet Åstfjordkryssinga består av denne brua og to tunneler langs Lakseveien (fylkesvei 714)  Foto: Martin Andersen

Trøndelag fylkeskommune signaliserte tidligere i år at prosjektet Åstfjordkryssinga på Lakseveien kunne bli åpnet for trafikk i februar.