Kampen om campus:

Redd for at denne unike alleen skal bli ødelagt

Kulturminnene ligger tett i tett der NTNU vil bygge campus. Vernemyndighetene i fylkeskommunen er bekymret for trær, gamle bygg og at historien blir gjemt bak nybygg.

Fredet: Både hovedbygningen og alléen er fredet.   Foto: Terje Svaan

Trøndelag fylkeskommune har levert sitt høringsinnspill til utbyggingsalternativer for NTNU. Fylkesutvalget har to innvendinger til NTNUs planer for campus: