Hjemmekontor mest utbredt blant ledere

Langt flere enn de som kun hadde avtale om dette jobbet hjemmefra i 2020.

Hjemmekontor: Tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse viser at i løpet av de tre siste kvartal av 2020 så økte bruken av hjemmekontor eksplosivt i forbindelse med smitteværnreglene.  Foto: Frode Singsaas

En fersk analyse fra AKU (Arbeidskraftundersøkelsen) avdekker at 209 000 norske ansatte hadde en arbeidsavtale som innebar hjemmekontor fra egen bolig. Men reelle tall viser at langt flere jobbet hjemmefra som et ekstraordinært tiltak under koronakrisen.