Har sendt ut gult farevarsel om jord-, sørpe- og flomskred

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt, skriver NVE.

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.   Foto: skjermprint varsom.no

Fredag ettermiddag publiserte Varsom.no et gult farevarsel om jord- sørpe- og flomskred i deler av Trøndelag. Varselet gjelder fra lørdag morgen til søndag morgen. Varsom.no er en tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.