Midlertidige tiltak mot Klett-køene blir dyrere enn forutsatt

En fullverdig kryssløsning er det eneste som vil løse utfordringene på sikt. Nå kan det imidlertid bli brukt 40 millioner kroner på midlertidige tiltak, over halvparten fra bompenger.

KØ I 100-sona: - Trafikksikkerheten blir spesielt utfordret på E6 fra Trondheim, heter det i en ny rapport.  Foto: Terje Svaan

Miljøpakken tok i mai 2020 til orde for å bruke inntil 15 millioner kroner på midlertidige tiltak for å redusere køer på Klett.