St. Olav vil vite hvorfor sykehuset i Bergen er billigere i drift

- Det er en påfallende forskjell som vi må prøve å finne ut av, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

St. Olavs hospital har et lavere kostnadsnivå enn både Universitetssykehuset i Nord-Norge og Oslo universitetssykehus. Men Haukeland universitetssjukehus i Bergen er billigere i drift.   Foto: Christine Schefte

Da styret i Helse Midt-Norge nylig vedtok å kutte 200 millioner kroner ved St. Olavs hospital, var ett av argumentene at Haukeland universitetssjukehus er billigere i drift enn St. Olav.