- Det skaper fremdeles stor usikkerhet

Med et generelt lavt smittetrykk i Trondheim, vurderer nå kommunedirektør Morten Wolden situasjonen som stabil, men uforutsigbar.

Kommunedirektør Morten Wolden orienterte tirsdag om koronasituasjonen i Trondheim.  Foto: Kim Nygård

- Det er fortsatt lave smittetall lokalt, men svært høye smittetall nasjonalt. Tall vi ikke har sett siden tidlig januar. Det gjelder flere steder i landet, og det er grunn til å tro at disse vil øke i dagene som kommer.