Her kan stemmelokalene i Trondheim bli til høsten

Hvordan valget til høsten blir, avhenger helt av smittesituasjonen i Trondheim.

Dersom smittesituasjonen i Trondheim forverres, foreslår Bystyresekretariatet å flytte deler av valget til høsten til valgboder på blant annet parkeringsplassen til City Syd.   Foto: Kim Nygård

Politikerne i Trondheim planlegger nå for et korona-vennlig valg til høsten 2021. Her er det en plan A og en plan B, hvor A tar utgangspunkt i en «normalsituasjon», sett bort ifra én meter avstand og bruk av håndsprit. Plan B tar utgangspunkt i strengere smitterverntiltak enn det som er nå.