Presenterte styre uten kvinner og omtalte kvinner i Forsvaret som «jenter»

Forsvarskoordinatoren i Midt-Norge la fram planer for Veteranhus Midt-Norge i formannskapet i Trondheim. Han fikk kritikk av ordføreren og Julie Indstad Hole.

Forsvarskoordinator i Midt-Norge, Ebbe Deraas har rekruttert seks menn til styret i Veteranhus Midt-Norge. Det fikk kritikk i formannskapet.  Foto: Frank Cadamarteri

Under sin orientering om forsvarskoordinator-jobben i Midt-Norge presenterte Deraas planene for et Veteranhus i Trondheim. Det nyvalgte styret i prosjektet, som trer i kraft 8. mars, ble presentert.