Øyvind Eikrem var eneste søker - nå blir stillingen lyst ut på nytt

På Institutt for sosialt arbeid ved NTNU blir lederstillingen lyst ut på nytt.

Øyvind Eikrem var eneste søker til instituttlederstillingen ved NTNUs Institutt for sosialt arbeid. Nå blir stillingen lyst ut på nytt.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

«Onsdag har styret ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap vedtatt at ingen ansettes i stillingen som instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid og at stillingen skal lyses ut på nytt.»