Gjør noen forandringer på vielser i Trondheim

Har du en drøm om å gifte deg borgerlig på selveste nyttårsaften? Nå gir Trondheim deg muligheten.

Sermonirom i Rådhuset, storsalen, klargjort for bryllup. I fjor ble 431 vielser holdt her.  Foto: Terje Svaan

I en orientering som ble lagt frem for formannskapet tirsdag ble det kjent at kommunen gjennomførte 457 borgerlige vielser i 2020. Av disse var 26 private, mens resten ble avholdt på rådhuset.