Dette nye kontorbygget skal levere strøm til 48 andre bygg

Nybygget på Gløshaugen er kraftverk, kontorbygg, forskningslaboratorium og undervisningslokaler. Det skal også levere strøm til resten av NTNU.

Kraftverk og varmesentral: Torsdag åpnet NTNU dette nybygget. Forskningen på klimavennlige løsninger skal skje mens huset er i bruk. Skråtaket mot sør er dekket av solceller. Arkitekt for bygget har vært Link arkitektur.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Nybygget på Gløshaugen skal bruke minst mulig energi og samtidig produsere strøm fra solenergi og varme fra varmepumper. Energioverskuddet skal gå til strøm- og varme for resten av NTNU.