Verdal kommune bryter forurensingsloven

Dumper masser ulovlig i fjæra på Ørin

På nytt får Verdal kommune påpakning fra Statsforvalteren for ulovlig dumping i fjæra på Ørin. - Merkverdig at dette påpekes nå, ettersom vi har drevet med utfylling i området siden 2009, sier lederen for teknisk drift.

Jord og snø dumpes ulovlig i fuglefjæra i Verdal. Bildet er tatt 20. februar i år.  

Området det er snakk om er Ørin Nord som ligger i sjøen i forlengelse av Verdal industripark mot elveosen og våtmarksområdet som er vernet etter Ramsar-konvensjonen.