Covid-19 stanser arbeider på E6-prosjekt i Trøndelag

Innreisebegrensninger for utenlandsk arbeidskraft kan forsinke ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål.

NY E6 PÅ GANG: Nye Veier er i gang med utbygging av ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål. Her ser du nye E6 sett fra sør.   Foto: Nye Veier AS

Nye Veier melder mandag at covid-19 har stoppet betongarbeider flere steder på E6-prosjektet Kvål - Melhus sentrum.