Stort behov for psykisk hjelp:

Den store bekymringen er at alle strever

Flere enn tidligere beskriver angst- og depressive symptomer, spisevegring, ensomhet, selvmordstanker og selvskading. De som strevde mest strever mer. Men den store bekymringen er at alle strever. Løsningen som foreslås er kanskje ikke den du har tenkt deg.

Tror på samfunnsrettede tiltak som favner alle. Kirsti Aune, leder for familietiltak og Inger Lisbet Hegland, leder for Barne- og familietjenesten i Trondheim i Midtbyen.  Foto: Håvard Jensen

- De aller fleste strever nå. Vi lever med en slitasje over tid. I familier leder det ofte til bekymring, tristhet, dårligere kommunikasjon, høyere konfliktnivå og kortere lunte, sier Kirsti Aune.