NTNU-styremøte:

- Jeg tror ikke dette er egnet til å gjenopprette tilliten mellom partene i konflikten på historiefaget

Ett historisk NTNU-institutt ble delt i to av harde personkonflikter. Torsdag ble styret orientert om gjenopprettingsarbeidet.

Styremedlem Aksel Tjora har lite tro på at det pågående gjenopprettingsarbeidet er egnet til å gjenopprette tilliten blant de ansatte i det historiske fagmiljøet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning fra Tjoras hjemmekontor.   Foto: Morten Antonsen

Er det mulig å ha tillit til en gjenopprettingskommisjon som er ledet av en dekan som også var en del av konflikten?