- Motorveimani

SV-topp Lars Haltbrekken er kritisk til at regjeringen bruker mer penger på vei enn på tog i nye Nasjonal transportplan som ble presentert på fredag. Også representanter fra andre opposisjonspartier er kritiske til deler av planen.

KRITISK: Stortingsrepresentant for Trøndelag, Lars Haltbrekken (SV), kaller den nye transportplanen for «motorveimani».  Foto: Morten Antonsen

Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan, som ble lagt frem fredag, får en blandet mottakelse blant trønderske politikere fra andre partier.