Ny rødliste for truete arter

For første gang er villaksen på rødlista over arter som kan dø ut

Den kraftige tilbakegangen i antall voksne laks som kommer tilbake fra havet hvert år, er hovedårsaken til at den norske villaksen nå kommer på rødlista.

Nå er laksen som Matt Hayes og andre fiskere jakter på , kommet på rødlista over truete arter. Bildet er tatt ved Winsnes Storstuu ved Gaula.   Foto: Mari Vold

Samtidig innføres strengere regler for laksefisket – både i sjøen og elver med lite laks.