Ny eiendomsskatt:

Skiller ikke mellom boliger på Singsaker og Bratsberg

Den nye eiendomsskatten i Trondheim bygger på en svært grovmasket inndeling av byen, og ser bort fra både boligstandard og tomtestørrelse.

Lars Mjølhus bor landlig i Bratsbergvegen. Hans enebolig takseres likt med jevnstore og jevngamle boliger på Singsaker.   Foto: Mariann Dybdahl

Trondheim har fra i år endret måten eiendomsskatten beregnes på. Kommunen har lagt bort sin egen takst, og boligene blir nå verdsatt ut fra en regnemodell fra Statistisk sentralbyrå (SSB).