- Trondheim struper Midtbyen med å legge til rette for syklister på bekostning av bilistene

Bystyret i Trondheim har torsdag vedtatt den nye gatebruksplanen. Det blir hovedsykkelnett og båtruter over Kanalen og elva.

Parkeringsplasser eller sykkelfelt: I Fjordgata står konflikten om sykkelfelt skal hindre dagens gateparkering. Det var også den viktigste konflikten i debatten i bystyret.   Foto: Christine Schefte

Debatten i bystyret sto om parkeringsplasser og hensynet til bilister på den ene sida og hvor mye kommunen skal legge til rette for fotgjengere og syklister på den andre. Bystyret har vedtatt en plan for hvordan bygatene i Midtbyen skal brukes fram mot 2050.