Disse bruene i Trøndelag skal kontrolleres: - Kan medføre trafikkstopp

De neste seks månedene skal Statens Vegvesen gjennomføre inspeksjoner av en rekke brukonstruksjoner i Trøndelag.

285 meter lange Verdal bru skal inspiseres av Statens Vegvesen.  

Blant bruene som skal kontrolleres er Sluppenbrua i Trondheim, Bårdshaug bru i Orkland, Sneppenbrua i Steinkjer og overgangsbrua over E6 Øst i Stjørdal. Også den 285 meter lange Verdal bru på E6 skal inspiseres.