Hyblifisering på Møllenberg:

Får ikke bygge om bygården på Møllenberg: - Starten på et nytt regime

Eiendomsinvestoren Raymond Molberg gjorde om næringslokalet på bakkeplan til bolig, flere år før han søkte kommunen om lov. Nå har han igjen fått avslag på søknaden om blant annet bruksendring.

Bakkegata 9 ligger i et område hvor det skal tas spesielt hensyn til hyblifisering, uterom og parkering. Eiendommen er også omfattet av verneplanen for Møllenberg og er regulert til «spesialområde bevaring».  Foto: Mariann Dybdahl

Byggesakskontoret i Trondheim kommune sier nei og atter nei til at investor Molberg og hans kompanjong Øystein Robertsen Skiri, bak aksjeselskapet Bakkegata 9, skal få gjøre om næringslokalet i Bakkegata 9A på Møllenberg til bolig.