Nytt verktøy i skolen:

Overgrep mellom barn er vanligere enn mange tror

Mellom 30-50 % av alle seksuelle overgrep mot barn og unge utføres av andre barn under 18 år. - Vi vet at dette også skjer i skolen. Det er en del av jobben vår å møte det, sier lærerne ved Brundalen skole.

- I dag står vi bedre rustet til å jobbe med uttrykk for barns seksualitet, sier Anne Silje Bern. - Og det at dette er forankret i ledelsen gjør at dette favner alle ansatte. Hele skolen har et felles språk, og samme erfaringer, sier Kristin Worren Lereim på Brundalen skole, som har vært en pilotskole i dette arbeidet.   Foto: Mariann Dybdahl

Men det å forebygge, avdekke og avverge overgrep er ikke alltid lett. Det å snakke, eller vite hvordan vi skal snakke med barn om både sunn og bekymringsfull og skadelig seksuell atferd er noe alle lærere i landet nå får tilbud om å lære seg.