I trøstespisingens tid:

- Vi kan regne med langtidsvirkninger av kostholdet i 2020

De siste 13 månedene har ikke hatt positivt utslag på skritt-telleren. Vi har beveget oss mindre og sjeldnere. På hjemmekontor er kjøleskap og godteriskuff på armlengdes avstand. Og vi er uten kantine og rutine.

Det kan se ut som kriseåret 2020 har ført til at vi er litt tyngre i mer enn mental forstand. Både verden og kroppen ser annerledes ut enn før pandemien la begrensninger på livet.