Tilsyn avdekket lovbrudd i barnevernstjeneste: - Alvorlig

For sen undersøkelse etter bekymringsmeldinger og for lite dokumentasjon. Det er blant bruddene avslørt i et tilsyn av barnevernstjeneste i Trondheim.

Annika Björnström, Kommunalsjef Barne- og familietjenesten i Trondheim.   Foto: Håvard Jensen

Trondheimspolitikerne blir onsdag orientert om resultater av et statlig tilsyn i barnevernstjenesten på Lerkendal i Trondheim.